เปิดเซฟ “หม่อมปืน” อู้ฟู่ 2.5 พันล้าน เฉพาะที่ดิน 1.7 พันล้าน

วันที่ 3 พฤศจิกายน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 90 ราย (กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 4 กรกฎ…