ค้าภายใน คุมราคาสินค้าต่อ ชี้หมู-ไก่ ลดลง น้ำมันปาล์มเหลือขวด 47 บาท

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพบว่า ราคาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ น้ำมันปาล์ม โดยหมูเนื้อแดงเมื่อเทียบกับเ…