เช็กเลย! “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนมิ.ย. 66 จ่ายอะไรบ้าง

น.ส.ทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565" ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งในเดือนมิถุนายน 2566 จะได้รับวงเงิน ดังนี้

วันที่ 1 มิถุนายน 2566

(เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

– วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตน 27 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2566 และเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ 1 มิถุนายน 2566 จะได้รับการทบสิทธิวงเงินซื้อสินค้า 2 เดือน (ของเดือนเมษายนและพฤษภาคม) จำนวนเงิน 600 บาท

– วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2566)

– วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)

กรมบัญชีกลางอัปเดตสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566 จ่ายอะไรบ้าง

พยากรณ์อากาศล่วงหน้า ฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น-ภาคใต้ฝนตกต่อเนื่อง

วันที่ 20 มิถุนายน 2566

(โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

– เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นผู้พิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน โดยจะต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566)

สำหรับเดือนพฤษภาคม 2566 กรมบัญชีกลางขอรายงานผลการจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2566 ดังนี้

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงิน (บัตรประจำตัวประชาชน) จำนวนเงิน (ล้านบาท)

 • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 4,154.35
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 54.63
 • วงเงินค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้า 35.11
 • วงเงินค่าโดยสารรถบริษัทขนส่ง จำกัด 12.45
 • วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 32.99

 เช็กเลย! “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนมิ.ย. 66 จ่ายอะไรบ้าง

รวมจำนวนเงิน (1) 4,289.54

2. สวัสดิการที่ให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ (บัตรประจำตัวประชาชน) จำนวนเงิน (ล้านบาท)

 • มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 มกราคม 2563 (โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2566) 259.86

รวมจำนวนเงิน (2) 259.86

3. สวัสดิการที่จ่ายตรงผู้ให้บริการ

 • มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 105.09
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 9.93

รวมจำนวนเงิน (2) 115.03

4. สวัสดิการที่ให้ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 78.21
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 2.41
 • มาตรการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 มกราคม 2563(โอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2566) 2.83

รวมจำนวนเงิน (3) 83.46

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) 4,747.88

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวคำพูดจาก สล็อต777

You May Also Like

More From Author