สมาคมฟุตบอล ประกาศวันเลือกตั้งนายกคนใหม่

1 min read

คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ประกาศสมาคมฯ : เรื่องกำหนด วันเวลา และสถานที่เลือกตั้งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม กรรมการกลาง และองค์คณะตุลาการ

ด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งสภากรรมการ เนื่องจากนายกสมาคมแสดงความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งภายในวันที่ 8กุมภาพันธ์ 2567เวลา 12.30นาฬิกา ซึ่งจะทำให้สภากรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งด้วย สภากรรมการ จึงได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 15พฤศจิกายน 2566

กำหนดให้มีการเลือกตั้งสภากรรมการชุดใหม่ภายในวันที่ 8กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จการ โดยกำหนดให้ใช้ชั้น 2ของที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ (แห่งใหม่ด้านหลังราชมังคลากีฬาสถาน) เลขที่ 286ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่เพื่อการเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว

อนึ่ง เนื่องจากองค์คณะตุลาการจะพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 10มีนาคม 2567 จะทำให้เกิดปัญหาในการพิจารณาวินัยมารยาทตามข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ดังนั้น สภากรรมการ จึงมีมติให้เลือกตั้งองค์คณะตุลาการไปในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อมิให้สโมสรสมาชิกต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสองคราว โดยกำหนดให้องค์คณะตุลาการที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เข้าทำหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 11มีนาคม 2567เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในการจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการสมัครและการเสนอชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งให้สามารถดำเนินการได้ ดังนี้ จัดส่งด้วยตนเอง ณ ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือส่งมายังอีเมล info@fathailand.org ตั้งแต่วันที่ 24พฤศจิกายน 2566ถึงวันที่ 9ธันวาคม 2566เวลา 09.00-17.00นาฬิกา สามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครรับเลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ www.fathailand.org

จึงประกาศให้สโมสรสมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23พฤศจิกายน 2566

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมฟุตบอล ประกาศวันเลือกตั้งนายกคนใหม่ คำพูดจาก ออนไลน์ สล็อต

You May Also Like

More From Author