วาง 3 อุตฯแชมป์เปี้ยน "อีวี-ป้องกันประเทศ-ฮาลาล" รับเทรนด์ใหม่

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงอุตสาหกรรมโดย น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ต้องการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยได้กำหนดแนวทางในการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยให้สอดรับกับกติกาโลกและเทรนด์ของผู้บริโภคมากขึ้นโดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมดั้งเดิมให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่อุตสาหกรรมใหม่

อุตสาหกรรมชี้ ไทยมีปริมาณทางธรณีของแร่ 14.8 ล้านตัน ไม่ใช่ลิเทียม!

คนไทยเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์จีน 83.1% เพราะความเชื่อมั่นแบรนด์

เนื่องจากเทรนด์ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากเพื่อเป็นการดึงนักลงทุนต่างประเทศแล้ว สิ่งสำคัญคือการมีมาตรการที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยเฉพาะ ซัพพลายเชนที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ทั้งหมด ที่สำคัญ กระทรวงฯ ได้วางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะเป็นแชมป์เปี้ยน (Champion Industries) เบื้องต้นหลัก ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี), อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมฮาลาล และจะมีการมองในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตามมาเป็นลำดับ

นอกจากนี้ กระทรวงฯ เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ จากเดิมที่เป็น "เสือหลับ" ได้ปลุกมันให้ตื่น ด้วยการส่งเสริมการลงทุนทั้งผู้ประกอบการในและต่างประเทศ รวมถึงอำนวยความสะดวกและลดอุปสรรคให้ได้ ด้วยไทยเรามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้ว

ขณะที่ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้เปิดรับนักลงทุนจากทั่วโลก โดยชูประเทศไทยมีความพร้อมในทุกมิติ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขกฎ ระเบียบ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน ลดขั้นตอน เช่นเดียวกับกระทรวงอุตสาหกรรม ที่พร้อมดำเนินการ เช่น i.Industry ระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมแบบ One Stop Service ลดขั้นตอน ลดความยุ่งยาก ลดปริมาณเอกสาร อำนวยความสะดวกในทุกมิติ ครบครันทุกบริการ เชื่อมต่อทุกหน่วยงานที่ดูแล เป็นต้น

อีกทั้ง ยังมีมาตรการดูแลและไม่ทิ้งอุตสาหกรรมเดิมในประเทศ คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งต้องปรับตัวโดยเร็ว โดยการแก้ปัญหา คือการดึงซอฟต์พาวเวอร์ เข้ามาช่วย เพื่อเป็นโอกาสในการแข่งขัน ส่วนอุตสาหกรรมเหล็กที่ต้องสู่กับการการแข่งขันจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ก็ต้องปรับตัวเช่นกันคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

 วาง 3 อุตฯแชมป์เปี้ยน "อีวี-ป้องกันประเทศ-ฮาลาล" รับเทรนด์ใหม่

You May Also Like

More From Author