ป.ป.ช.เปิดเซฟ ”ไพบูลย์” อู้ฟู่ 85 ล้าน ปล่อยกู้บริษัทลูก 71 ล้าน

วันที่ 16 มิถุนายน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณี ส.ส.พ้นตำแหน่งหลายราย กรณีนายไพบูลย์ นิติตะวัน พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566คำพูดจาก เว็บสล็อต มาแรงอันดับ 1

โดยนายไพบูลย์ พร้อมด้วยนางวินา นิติตะวัน คู่สมรส แจ้งว่ารวมทั้งมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 85,357,443 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 28,422 บาท

แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายไพบูลย์ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 53,410,684 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,497,063 บาท เงินให้กู้ยืม 49,292,620 บาท ยานพาหนะ 2,371,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 2.5 แสนบาท มีหนี้สิน 28,422 บาท เป็นเงินเบิกเกินบัญชี มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,310,220 บาท เป็นเงินเดือน 1,172,720 บาท เบี้ยประชุม 127,500 บาท ค่าตอบแทน (ออกรายการ) 10,000 บาท มีรายจ่ายรวม 5.1 แสนบาท

ส่วนนางวินา นิติตะวัน คู่สมรส มีทรัพย์สิน 31,946,759 บาท ได้แก่ เงินฝาก 527,553 บาท เงินให้กู้ยืม 30,219,205 บาท ทรัพย์สินอื่น 1.2 ล้านบาท ไม่มีรายได้ แต่มีรายจ่ายรวม 2.6 แสนบาท

โดยทรัพย์สินที่น่าสนใจ นายไพบูลย์ แจ้งรายการเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท สกายแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ไม่ได้ระบุวันเดือนปีที่ให้กู้ วงเงิน 44 ล้านบาท ยอดหนี้คงเหลือ 49,292,620 บาท เช่นเดียวกับนางวินา มีรายการเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท สกายแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มิได้ระบุวันเดือนปีที่ให้กู้ วงเงิน 27 ล้านบาท ยอดหนี้คงเหลือ 30,219,205 บาท

ทั้งนี้สำหรับบริษัท สกายแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทุนปัจจุบัน 40 ล้านบาท ปรากฏชื่อ นางวินา นิติตะวัน นางพิชญา ทวียนต์ชัย (บุตรสาวคนโต) นางสาววศินา นิติตะวัน (บุตรสาวคนเล็ก) เป็นกรรมการ นำส่งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2564 มีรายได้รวม 63,705,804 บาท ขาดทุนสุทธิ 72,204,806 บาท

 ป.ป.ช.เปิดเซฟ ”ไพบูลย์” อู้ฟู่ 85 ล้าน ปล่อยกู้บริษัทลูก 71 ล้าน

You May Also Like

More From Author